Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2015

Individualist
Człowiek myśli sobie to i owo, ale jednak najczęściej to.
— Sławomir Mrożek „Złote myśli i sentencje"
Reposted bymilch milch

December 23 2014

Individualist
,,Logicznie rzecz biorąc, mało który naród ma tak wiele szans na dobrą literaturę jak my, Polacy. Mamy wszystko: nieszczęścia, mordy polityczne, wieczną okupację, donosicielstwo, nędzę, rozpacz, pijaństwo - czegóż jeszcze trzeba na Boga?"
— Marek Hłasko ,,Piękni dwudziestoletni"

November 17 2014

Individualist

November 08 2014

Individualist
Reposted byallayzasuwagoodperspectivegronsakerinherownwaygdziemitupomokrympannakiesSkydelancytatylittledinadzieciak12bigevilgrin00nurek93ForestManthoughtfulnessgonnabebettersleepingsicknessrzzkropkasomebunnyinto-blackczekoladowezatraceniekasiakocimietkaviajeroKabaNewLifeGaladrielathesatanek10Secret-ObsessioneterniaselseysokowszystkodupamoniapuchaczbadgalselseysokokropqblockedMsChocolatedissapointedbutnotsuprisedfreewaySpizganywojusmokingtimeedarcymarionetalittlemouseLimysoulskrzacikniezwyyklamadadreamcudokupodkreslajmniebimberowoalone-againamkejtinspirationssufulnever-say-neverLusiamakedreamcomestrueblaszczumyfuckingrealitymycelinesectum-semprapatynaponurykosiarzsohardguerrierabigevilgrin00gotarinagonnabebetterneupshboutade

August 27 2014

Individualist
Reposted bymilchSkydelanselseysokowszystkodupacarmenluna

August 25 2014

Individualist
Reposted bybyMBcreativitySkydelanblackfantasiesselseysokowszystkodupa

May 18 2014

Individualist

March 04 2014

Individualist

February 28 2014

Individualist
Reposted bymy-life-my-choiceskinufamexicolamexicola

February 16 2014

Individualist
Individualist
Individualist
Reposted fromzzyxz zzyxz viaprzerwanarumianek przerwanarumianek
Individualist
9199 18b4
Reposted frommarysiak marysiak viaautunno autunno
Individualist
2248 34d9
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viaautunno autunno
Individualist
7563 33a2
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaautunno autunno
Individualist
Individualist
1869 b133
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Individualist
5237 f744
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Individualist
6221 a128
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Individualist
9743 445b
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl