Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2015

Individualist
Człowiek myśli sobie to i owo, ale jednak najczęściej to.
— Sławomir Mrożek „Złote myśli i sentencje"
Reposted bymilch milch

December 23 2014

Individualist
,,Logicznie rzecz biorąc, mało który naród ma tak wiele szans na dobrą literaturę jak my, Polacy. Mamy wszystko: nieszczęścia, mordy polityczne, wieczną okupację, donosicielstwo, nędzę, rozpacz, pijaństwo - czegóż jeszcze trzeba na Boga?"
— Marek Hłasko ,,Piękni dwudziestoletni"

November 17 2014

Individualist
Łatwiej chyba zbudować sobie nieśmiertelność niż porozumieć się z drugim człowiekiem.
— M. Hłasko „Dom mojej matki"

November 08 2014

Individualist
Nie bójmy się głośno wyrażać swoich zasad. Ludzie z zasadami budzą szacunek, zwłaszcza w świecie, w którym jest ich coraz mniej.
— Adrian Shaughnessy ,,Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy"
Reposted byallayzasuwagoodperspectivegronsakerinherownwaygdziemitupomokrympannakiescytatySkydelanlittledinadzieciak12bigevilgrin00nurek93ForestManthoughtfulnessrzzkropkagonnabebettersleepingsicknesssomebunnyinto-blackczekoladowezatraceniekasiakocimietkaviajeroKabaNewLifeGaladrielaSecret-Obsessionthesatanek10eterniaselseysokowszystkodupamoniapuchaczbadgalselseysokokropqblockeddissapointedbutnotsuprisedMsChocolatefreewaySpizganywojusmokingtimeedarcymarionetalittlemouseniezwyyklaLimysoulskrzacikmadadreamcudokupodkreslajmniebimberowoalone-againamkejtinspirationssufulnever-say-neverLusiamakedreamcomestrueblaszczumyfuckingrealitymycelinesectum-semprapatynaponurykosiarzsohardguerrieragotarinabigevilgrin00gonnabebetterneupshboutade

August 27 2014

Individualist
Zdążyć wszędzie może ten, kto nigdzie się nie spieszy.
— „Psie serce" M. Bułhakow
Reposted bymilchSkydelanselseysokowszystkodupacarmenluna

August 25 2014

Individualist
Musisz się odnaleźć tam, gdzie już jesteś.
— „Szklana zupa" J. Carroll
Reposted bybyMBcreativitySkydelanblackfantasiesselseysokowszystkodupa

May 18 2014

Individualist
Poniedziałek
Ja.
Wtorek
Ja.
Środa
Ja.
Czwartek
Ja.
— „Dziennik" W. Gombrowicz

March 04 2014

Individualist
Cóż za rzecz przedziwna
Czytanie! -  jako gałązka oliwna
Lub migdałowy kwiat.
— „Quidam" C.K. Norwid

February 28 2014

Individualist
Daremnie staramy się jak najmisterniej ciosać tajemniczy blok, z którego zrobione jest nasze życie, zawsze w nim się ukaże czarny słój przeznaczenia.
— ,,Nędznicy" W. Hugo
Reposted bymy-life-my-choiceskinufamexicolamexicola

February 16 2014

Individualist
Individualist
Individualist
Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych... Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. 
— Stephen King
Reposted fromzzyxz zzyxz viaprzerwanarumianek przerwanarumianek
Individualist
9199 18b4
Reposted frommarysiak marysiak viaautunno autunno
Individualist
2248 34d9
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viaautunno autunno
Individualist
7563 33a2
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaautunno autunno
Individualist
Individualist
1869 b133
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Individualist
5237 f744
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Individualist
6221 a128
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Individualist
9743 445b
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl